ДВОМОВНІСТЬ ДОНЕЧЧИНИ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

Пономаренко К.В. Новікова О.О.

Анотація


У статті розглянуто проблему двомовності населення Донецької області в її лінгвістичному
та соціолінгвістичному аспектах. Здійснено аналіз термінології, уточнено значення суміжних з білінгвізмом понять. Значну увагу приділено соціально-політичним, демографічним та психологічним причинам виникнення двомовності на Донеччині. Описано наслідки існування білінгвізму для мовців та суспільства, наведено приклади інтерференційних змін на різних рівнях мовної системи. Окреслено можливість подолання негативних наслідків двомовності шляхом законодавчого закріплення виваженої Концепції державної мовної політики й органів контролю її виконання, надання громадянам можливості безкоштовного вивчення української мови, використання ринкових механізмів щодо мови ЗМІ, вітчизняного книгодрукування, реклами, соціальних мереж тощо.


Ключові слова


білінгвізм, диглосія, мовний контакт, інтерференція, суржик, мовна політика

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.