РОЛЬ МІФОНІМІВ ТА БІБЛІЙНИХ ОНІМІВ У СТВОРЕННІ СЕМАНТИЧНОЇ АУРИ АНТРОПОЕТОНІМА МОТРЯ В ІСТОРИЧНІЙ ЕПОПЕЇ БОГДАНА ЛЕПКОГО «МАЗЕПА»

  • Т.М., Вінтонів

Abstract

У статті на матеріалі творів Б. Лепкого проаналізовано критерії розмежування поетонімів
і омонімічних реальних імен, які базуються на різних денотативно-сигніфікативних відношеннях у цих іменах. Значна увага приділена тому, яку паралель проводить автор між Мотрею та біблійними онімами, міфопоетонімами. З’ясовано, що Б. Лепкий використав значний документальний матеріал і загалом дотримувався історичності з типовими романічними рисами. Простежено вжиті автором засоби для номінації головної героїні Мотрі Кочубей у циклі творів про Мазепу. Доведено на прикладі антропоетоніма «Мотря», що власні імена різних типів здатні передавати у творах історичний і національний колорит. Завдяки міфонімам і біблійним іменам, вжитим Б. Лепким для позначення та порівняння Мотрі Кочубей, створено індивідуально-авторські літературні образи, що взаємодіють один з одним, утворюють певні асоціації, доповнюють зміст
і взаємно збагачуються.


Abstract views: 9
PDF Downloads: 6
Published
2018-04-25
Section
Linguistics