РОЛЬ МІФОНІМІВ ТА БІБЛІЙНИХ ОНІМІВ У СТВОРЕННІ СЕМАНТИЧНОЇ АУРИ АНТРОПОЕТОНІМА МОТРЯ В ІСТОРИЧНІЙ ЕПОПЕЇ БОГДАНА ЛЕПКОГО «МАЗЕПА»

Т.М., Вінтонів

Анотація


У статті на матеріалі творів Б. Лепкого проаналізовано критерії розмежування поетонімів
і омонімічних реальних імен, які базуються на різних денотативно-сигніфікативних відношеннях у цих іменах. Значна увага приділена тому, яку паралель проводить автор між Мотрею та біблійними онімами, міфопоетонімами. З’ясовано, що Б. Лепкий використав значний документальний матеріал і загалом дотримувався історичності з типовими романічними рисами. Простежено вжиті автором засоби для номінації головної героїні Мотрі Кочубей у циклі творів про Мазепу. Доведено на прикладі антропоетоніма «Мотря», що власні імена різних типів здатні передавати у творах історичний і національний колорит. Завдяки міфонімам і біблійним іменам, вжитим Б. Лепким для позначення та порівняння Мотрі Кочубей, створено індивідуально-авторські літературні образи, що взаємодіють один з одним, утворюють певні асоціації, доповнюють зміст
і взаємно збагачуються.


Ключові слова


антропоетонім, біблійний онім, міфопоетонім, семантика, поетонім, онімна лексика.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.