ТИПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК ПРИСЛІВНИКА У РІЗНОСИСТЕМНИХ МОВАХ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ)

А.В. Грачова

Анотація


У статті здійснено глибинний ретроспективний аналіз ключових лінгвістичних концепцій, орієнтованих на цілісне багатоаспектне витлумачення сутності прислівника в трьох різносистемних мовах (українській, англійській, італійській). Увагу закцентовано на висвітленні морфологічних, семантичних, синтаксичних, словотворчих і функційних диференційних ознак адвербатива, а також виявленні оптимального механізму класифікації цієї частини мови.

Ключові слова


прислівник, лексико-граматична категорія, гетерогенність, інтерпретаційна стратегія, класифікаційна схема.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.