ТИПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК ПРИСЛІВНИКА У РІЗНОСИСТЕМНИХ МОВАХ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ)

  • А.В. Грачова

Abstract

У статті здійснено глибинний ретроспективний аналіз ключових лінгвістичних концепцій, орієнтованих на цілісне багатоаспектне витлумачення сутності прислівника в трьох різносистемних мовах (українській, англійській, італійській). Увагу закцентовано на висвітленні морфологічних, семантичних, синтаксичних, словотворчих і функційних диференційних ознак адвербатива, а також виявленні оптимального механізму класифікації цієї частини мови.

Abstract views: 9
PDF Downloads: 5
Published
2018-04-25
Section
Linguistics