ПРЕЗЕНТАЦІЯ СИНТАКСИЧНИХ КОНЦЕПТІВ

  • О.М. Дуброва

Abstract

У статті розглянуто питання правомірності виокремлення синтаксичного концепту як виду граматичного концепту. Мовна концептуалізація знань досліджується на граматичному рівні. Автор обстоює думку про те, що граматичні концепти втілюють властивість людського пізнання узагальнювати, класифікувати й типізувати зв’язки і відношення між предметами та явищами навколишньої реальності. Синтаксичні концепти розуміються як усвідомлені й класифіковані людьми види відношень, які стоять за структурною схемою простого речення (ССПР) і представлені у вигляді типової пропозиції.


Abstract views: 9
PDF Downloads: 10
Published
2018-04-24
Section
Linguistics