ПРЕЗЕНТАЦІЯ СИНТАКСИЧНИХ КОНЦЕПТІВ

О.М. Дуброва

Анотація


У статті розглянуто питання правомірності виокремлення синтаксичного концепту як виду граматичного концепту. Мовна концептуалізація знань досліджується на граматичному рівні. Автор обстоює думку про те, що граматичні концепти втілюють властивість людського пізнання узагальнювати, класифікувати й типізувати зв’язки і відношення між предметами та явищами навколишньої реальності. Синтаксичні концепти розуміються як усвідомлені й класифіковані людьми види відношень, які стоять за структурною схемою простого речення (ССПР) і представлені у вигляді типової пропозиції.


Ключові слова


когнітивна лінгвістика, концептуалізація знань, лексичний концепт, граматичний концепт, синтаксичний концепт, структурна схема простого речення, типова пропозиція, план змісту, план вираження.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.