Редька, І. «ЕМОТИВНІСТЬ КОНВЕРГЕНТНИХ І ДИВЕРГЕНТНИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ (на матеріалі англомовної поезії кінця XVIIІ — початку XXI століть)». Studia Philologica, вип. 1, Квітень 2021, с. 53-59, doi:10.28925/2311-2425.2020.148.