Лахно, Н. «АКТАНТНА СПРЯМОВАНІСТЬ СЕМАНТИКИ ДІЄСЛІВНИХ СУФІКСІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ». Studia Philologica, вип. 1, Жовтень 2017, https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/195.