[1]
O. Sivaieva, «ВАКЦИНАЦІЯ крізь призму медіа-дискурсу», StPh, вип. 1-2, с. 58–65, Груд 2022.