[1]
І. Редька, «ЕМОТИВНІСТЬ КОНВЕРГЕНТНИХ І ДИВЕРГЕНТНИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ (на матеріалі англомовної поезії кінця XVIIІ — початку XXI століть)», StPh, вип. 1, с. 53–59, Квіт 2021.