[1]
Н. Лахно, «АКТАНТНА СПРЯМОВАНІСТЬ СЕМАНТИКИ ДІЄСЛІВНИХ СУФІКСІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ», StPh, вип. 1, Жов 2017.