[1]
Ю. В. Карпінський, «До питання базового понятійно-термінологічного апарату сучасного соціолінгвістичного дослідження», StPh, вип. 1, Бер 2021.