Пилинський, М. і Бабушко, О. (2021) «ЧИТАЦЬКІ СТРАТЕГІЇ У ВИКЛАДАЦЬКОМУ КОМУНІКУВАННІ ХХІ СТ. (НА МАТЕРІАЛІ ПОТТЕРІАНИ)», Studia Philologica, (1), с. 74–80. doi: 10.28925/2311-2425.2021.1611.