Редька, І. (2021) «ЕМОТИВНІСТЬ КОНВЕРГЕНТНИХ І ДИВЕРГЕНТНИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ (на матеріалі англомовної поезії кінця XVIIІ — початку XXI століть)», Studia Philologica, (1), с. 53–59. doi: 10.28925/2311-2425.2020.148.