Редька, І. (2021). ЕМОТИВНІСТЬ КОНВЕРГЕНТНИХ І ДИВЕРГЕНТНИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ (на матеріалі англомовної поезії кінця XVIIІ — початку XXI століть). Studia Philologica, (1), 53–59. https://doi.org/10.28925/2311-2425.2020.148