(1)
Біскуб, І. ЛІНГВІСТИЧНА КАТЕГОРИЗАЦІЯ: ВІД АРИСТОТЕЛЯ ДО IMAL (ISOLATING-MONOCATEGORIAL-ASSOCIATIONAL LANGUAGE). StPh 2015.