(1)
Колодяжна, К. ГЛУЗУВАННЯ ЯК ВИД МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ. StPh 2014.