(1)
Русаченко, Н. АУГМЕНТАЦІЯ ТА ЕЛІЗІЯ У СЛОВОЗМІННИХ ПАРАДИГМАХ ДІЄСЛОВА СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ XVIII СТ. StPh 2014.