(1)
Sivaieva, O. ВАКЦИНАЦІЯ крізь призму медіа-дискурсу. StPh 2022, 58-65.