(1)
Пилинський, М.; Бабушко, О. ЧИТАЦЬКІ СТРАТЕГІЇ У ВИКЛАДАЦЬКОМУ КОМУНІКУВАННІ ХХІ СТ. (НА МАТЕРІАЛІ ПОТТЕРІАНИ). SPFS 2021, 74-80.