(1)
Редька, І. ЕМОТИВНІСТЬ КОНВЕРГЕНТНИХ І ДИВЕРГЕНТНИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ (на матеріалі англомовної поезії кінця XVIIІ — початку XXI століть). StPh 2021, 53-59.