(1)
Циховська, Е. Д. ВИДОВИЩНІСТЬ РЕАЛЬНОГО В КОНТЕКСТІ МАС-МЕДІЙНОГО РЕЗОНАНСУ (НА ПРИКЛАДІ «СНАФА» ЧАКА ПАЛАНІКА). StPh 2019, 120-124.