(1)
Рябова, К. О. АНГЛОМОВНИЙ ХЕШТЕГ ЯК ОБ’ЄКТ МОВОЗНАВЧИХ РОЗВІДОК. StPh 2019, 66-72.