(1)
Саєвич, І. УЗУАЛЬНЕ/НЕУЗУАЛЬНЕ В ЛІНГВОСЕМІОЗИСІ ІСНУВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ). StPh 2018.