(1)
Бажура, Т. ДИСКУРСИВНІ МАРКЕРИ “YOU KNOW”, “YOU SEE”, “I SAY” ЯК РЕАЛІЗАТОРИ ПРИНЦИПІВ КООПЕРАЦІЇ ТА ВВІЧЛИВОСТІ. StPh 2017.