(1)
Домброван, Т. І. АПЛІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ В ЛІНГВІСТИЦІ. StPh 2013.