(1)
Шапочкіна, О. МЕДІАЛЬНІ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ СТАНОВІ КОНСТРУКЦІЇ ГОТСЬКОЇ МОВИ: ТИПОЛОГІЯ ТВОРЕННЯ ТА ВЖИВАННЯ. StPh 2017.