(1)
Бешлей, О. КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ І ПАРЕМІЯХ, ЩО РЕПРЕЗЕНТУЮТЬ КОНЦЕПТ YOUTH / МОЛОДІСТЬ. StPh 2017.