(1)
Карпінський, Ю. В. До питання базового понятійно-термінологічного апарату сучасного соціолінгвістичного дослідження. StPh 2021.