[1]
Саєвич, І. 2018. УЗУАЛЬНЕ/НЕУЗУАЛЬНЕ В ЛІНГВОСЕМІОЗИСІ ІСНУВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ). Studia Philologica. 2 (Квіт 2018).