[1]
Лахно, Н. 2017. АКТАНТНА СПРЯМОВАНІСТЬ СЕМАНТИКИ ДІЄСЛІВНИХ СУФІКСІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. Studia Philologica. 1 (Жов 2017).