№ 8 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Мовознавство

СЕМАНТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ВІД «МОЛИТИ» ДО «ГОВОРИТИ» ЯК УНІВЕРСАЛЬНЕ ЯВИЩЕ: ЕТИМОЛОГІЧНИЙ ЕТЮД Без заголовку
О.Г. Мікіна
ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СХІДНОПОЛІСЬКОГО ГОВОРУ ПІВНІЧНОГО НАРІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ЕТНОГРАФІЧНОЇ СПАДЩИНИ БОРИСА ГРІНЧЕНКА) PDF
Т.Л. Видайчук
АКТАНТНА СПРЯМОВАНІСТЬ СЕМАНТИКИ ДІЄСЛІВНИХ СУФІКСІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF
Н.В. Лахно
ФОРМИ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ: СПОСОБИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОРУШЕНЬ МОВНОЇ НОРМИ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ) PDF
В.Г. Заєць
АНГЛІЙСЬКІ ДІЄСЛОВА ВОЛЬОВОЇ ДІЇ: ДОСВІД ПОПЕРЕДНЬОГО АНАЛІЗУ PDF
О.М. Тугай
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ УТВОРЕННЯ В РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІСПАНСЬКОЇ МОВ) PDF
В.Ю. Дроботенко
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ МІКРОПОЛЕ «ВІДДАНІСТЬ» У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF
К.Р. Близнюк
КОГНІТИВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОХІДНИХ СУФІКСАЛЬНИХ ПРИКМЕТНИКІВ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ PDF
О.В. Зайченко
ПЕРЛОКУТИВНИЙ ЕФЕКТ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ ГЛУЗУВАННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ PDF
К.В. Колодяжна
ДИСКУРСИВНІ МАРКЕРИ “YOU KNOW”, “YOU SEE”, “I SAY” ЯК РЕАЛІЗАТОРИ ПРИНЦИПІВ КООПЕРАЦІЇ ТА ВВІЧЛИВОСТІ PDF
Т.А. Бажура
ОЦІННІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ ТЕКСТІВ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
О.С. Шатілова
МОДАЛЬНІСТЬ ЯК ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНА ОСОБЛИВІСТЬ АНГЛІЙСЬКИХ ЕПТОНІМІВ PDF
А.С. Решетова
ДО ПИТАННЯ ПРО БАЗОВИЙ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ СУЧАСНОГО СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Ю.В. Карпінський
ГРАМАТИКА МОВЛЕННЄВОЇ ІНТЕРАКЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ PDF
Т.Д. Чхетіані

Літературознавство

LITERARY PORTRAYALS OF THE ELDERLY ARTISTS IN TINA HOWE’S COASTAL DISTURBANCES: FOUR PLAYS PDF (English)
A.V. Gaidash
ВИКОРИСТАННЯ АНТИЧНОГО ІНТЕPТЕКСТУ В ТВОРЧІЙ ПАРАДИГМІ ЛІНИ КОСТЕНКО: ІНТЕНЦІЇ, ТРАДИЦІЇ, НОВАТОРСТВО PDF
Дячок С.О. Ковбасенко Ю.І.
ПОЕТ ВОЛОДИМИРА БАЗИЛЕВСЬКОГО: АНТИЧНІ ОБРИСИ ОБРАЗНОЇ ПАРАДИГМИ PDF
О.В. Гальчук
«БІДНА ТА БАРБАРА»: ФОНОВИЙ ШЕКСПІРІВСЬКИЙ ОБРАЗ ЯК ПЕРСОНАЖ СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ США PDF
Н.О. Висоцька


ISSN: 2412-2491