№ 6 (2016)

Студія Філологіка №6

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Мовознавство

ТЕКСТ ИЛИ ДИСКУРС: ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС PDF
И.Р. Буниятова
ІДЕОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ БРИТАНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ PDF
О.С. Зубченко
ІКОНІЧНІ КОНСТРУКТИ СОЦІАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ (на матеріалі англомовного медійного дискурсу з питань торгівля людьми) PDF
Е.О. Палійчук
ТЕКСТОВІ ПРОЦЕДУРИ ВИСВІТЛЕННЯ ЕМОТИВНО-КОГНІТИВНОЇ СИСТЕМИ ВІРША (на матеріалі англомовної поезії XX століття) PDF
І.А. Редька
ТЕКСТ-ТИПОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА ЕСЕ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА PDF
Ю.І. Торговець
ЕЛЕМЕНТИ ЧАРІВНОЇ ТА ФАНТАСТИЧНОЇ КАРТИН СВІТУ ЯК ОСНОВА КАЗКОВОГО ТЕКСТУ (на матеріалі французької авторської казки) PDF
Г.С Чайківська
PREDICATIVE ORGANIZATION OF ENGLISH INFANT POETIC TEXTS PDF (English)
A.O. Kuzmenko
МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОГЕЗІЇ В АНГЛОМОВНОМУ МУЛЬТФІЛЬМІ TORILL KOVE "THE DANISH POET" PDF
. Калитюк Л.П., Турта Ю.П.,
СТРУКТУРНЕ НАПОВНЕННЯ АНГЛОМОВНИХ СТАТЕЙ, ЩО ЗОБРАЖАЮТЬ СТИХІЙНЕ ЛИХО PDF
. Колесник О.С., Узварик І.А.
НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ У БРИТАНСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕБАТАХ PDF
О.О Борисов
СОЦІАЛЬНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ В КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Н.П. Поліщук
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ТАЄМНИЦЯ: ФРЕЙМОВА МОДЕЛЬ (на матеріалі англомовних художніх творів) PDF
К.С Стрельченко
ЛІНГВАЛЬНА ПРИРОДА ТА КАТЕГОРІЙНИЙ СТАТУС ПРОФЕСІЙНОГО КОНЦЕПТУ PDF
Л.П. Науменко
МЕТАФІКЦІОНАЛЬНА ГРА В РАКУРСІ КОГНІТИВНОГО ДЕЙКСИСУ (на матеріалі романів Дж.М. Кутзее) PDF
Н.П. Ізотова
АСИНДЕТИЧНЕ СУБСТАНТИВНЕ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ЯК ЄДНІСТЬ ФОРМАЛЬНОЇ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ PDF
Н.І. Дроф’як
КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГІПОТАКСИСУ З ДЕТЕРМІНАНТНИМ ПІДРЯДНИМ (на матеріалі німецької та англійської мов) PDF
. Приходько А.М., Олексієнко А.В.,
ЗАСОБИ МАРКУВАННЯ КОМПАРАТИВНИХ ВІДНОШЕНЬ У ФОРМАЛЬНО-СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ В УКРАЇНCЬКІЙ МОВІ PDF
О.Ю. Грипас
ОСОБЛИВОСТІ АКТАНТНОГО РОЗПОДІЛУ СЕМАНТИКИ АБСОЛЮТИВІВ PDF
Н.В Лахно
ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АБРЕВІАТУРИ «PR» (PUBLIC RELATIONS) В УКРАЇНCЬКІЙ МОВІ PDF
І.Ю. Афанасьєв

Літературознавство

THE PORTRAIT OF THE OLD LADY IN ERIC COBLE’S THE VELOCITY OF AUTUMN PDF
А.В. Гайдаш


ISSN: 2412-2491