№ 9

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Мовознавство

НЕДИСПОЗИЦІЙНІ ПРЕДИКАТИ І МОДАЛЬНІСТЬ В ОДИВНЕНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ Без заголовку
Ф.С. Бацевич
ПРЕЗЕНТАЦІЯ СИНТАКСИЧНИХ КОНЦЕПТІВ PDF
О.М. Дуброва
ТИПОЛОГІЯ МОВЛЕННЄВИХ ЖАНРІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ PDF
Н.В. Кондратенко
ФУНКЦІЙНІ ВИЯВИ СЛАБКОГО СИНТАКСИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ НА РІВНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF
М.О. Вінтонів
СУБ’ЄКТИ АВТОРИЗАЦІЇ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ: КЛАСИФІКАЦІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ PDF
О.С. Шатілова
СТРУКТУРА СУБ’ЄКТА Й ОБ’ЄКТА ПОРІВНЯННЯ В УКРАЇНСЬКИХ КОМПАРАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЯХ PDF
О.Ю. Грипас
ТИПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК ПРИСЛІВНИКА У РІЗНОСИСТЕМНИХ МОВАХ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ) PDF
А.В. Грачова
НЕЧЛЕНОВАНІ РЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: СТАТУС, ФУНКЦІЇ PDF
А.С. Кучер
СИНТАКСИЧНІ КОНКРЕТИЗАТОРИ В СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ: ТИПОЛОГІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ PDF
І.О. Аксьонова
КАТЕГОРІЇ ІМПЕРАТИВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF
К.О. Бортун
НОВІ ІНШОМОВНІ СЛОВА В УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ЗМІ ПОЧАТКУ ХХІ ст. PDF
О.А. Стишов
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ВИЯВИ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ У МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ PDF
М.І. Навальна
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНА ПАРАДИГМА МЕНТАЛЬНОСТІ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В ПРОЗІ І.С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО PDF
Л.М. Мялковська
РОЛЬ МІФОНІМІВ ТА БІБЛІЙНИХ ОНІМІВ У СТВОРЕННІ СЕМАНТИЧНОЇ АУРИ АНТРОПОЕТОНІМА МОТРЯ В ІСТОРИЧНІЙ ЕПОПЕЇ БОГДАНА ЛЕПКОГО «МАЗЕПА» PDF
Т.М., Вінтонів
УКРАЇНСЬКЕ ТЕРМІНОЗНАВСТВО СЬОГОДНІ PDF
І.М. Кочан
ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ ТА МОРФЕМНА СТРУКТУРА ФАРМАКОНІМІВ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ PDF
Р.В. Заболотня
ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ДІЄСЛІВ ДОПОМАГАТИ Й ПІДТРИМУВАТИ PDF
В.М. Труб
ЛЕКСЕМИ СМИСЛ І СЕНС У МОВНІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНЦІВ PDF
Т.Л. Видайчук
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЯК ОБ’ЄКТ КУЛЬТУРИ МОВОМИСЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ІСПАНСЬКІЙ МОВАХ PDF
В.Ю. Дроботенко
УЗУАЛЬНЕ/НЕУЗУАЛЬНЕ В ЛІНГВОСЕМІОЗИСІ ІСНУВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ) PDF
І.Г. Саєвич
ЧЕРГУВАННЯ ЗАДНЬОЯЗИКОВИХ ПРИГОЛОСНИХ У СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІ — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІІ ст. PDF
Н.П. Русаченко
УКРАЇНСЬКОМОВНА СЛОВОТВІРНА ТРАДИЦІЯ В ПЕРІОД ЛІНГВОЦИДУ PDF
В.Г. Заєць
ДВОМОВНІСТЬ ДОНЕЧЧИНИ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ PDF
Пономаренко К.В. Новікова О.О.
МОВНА СИТУАЦІЯ КИЄВА (НА МАТЕРІАЛІ ФОКУС-ГРУПОВИХ ОПИТУВАНЬ 2017 РОКУ) PDF
Н.Р. Матвеєва
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ГОВОРУ РІПКИНСЬКОГО РАЙОНУ PDF
Дель Ґаудіо Сальваторе

Літературознавство

«УЧЕНЫЕ КОШКИ»: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА АМЕРИКАНСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ PDF
О. Блашкив
РОЗВИТОК ТА МОДИФІКАЦІЯ ТЕМИ МІСТА В УКРАЇНСЬКІЙ І ТУРЕЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ PDF
Кая Семіх


ISSN: 2412-2491